صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه روانشناسی - رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلی در دختران و پسران سال سوم دبيرستان
قیمت محصول 120000 ریال
تعداد موجودی 88
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات پايان نامه روانشناسي - رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان
پورسانت بازاریاب 12000 ریال

  
مشخصات کامل محصول
پرتال جامع روانشناسی هفت

دانلود چکيده پایان نامه روانشناسی رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلی در دختران و پسران سال سوم

پایان نامه و پروپوزال روانشناسی - رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

فرمت DOC تعداد صفحه 103 حجم فایل 56 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه روانشناسی - رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

 • فصل اول
 • مقدمه
 • زمینه و بیان مسئله
 • اهمیت و ضرئرت پژوهش
 • سئولات پژوهش
 • متغیرهای پژوهش
 • تعاریف مفهومی
 • تعاریف عملیاتی
 • فصل دوم:پیشینةنظری وپژوهشی
 • خلاصه فصل
 • اسناد
 • نظریه های اسناد
 • سو گیری های اسناد
 • اسنادهای اصلی
 • ابعاد اسناد
 • اسنادها؛موفقیت وشكست
 • اسناد وجنسیت
 • اسناد وپیشرفت تحصیلی
 • فصل سوم:روش پژوهش
 • خلاصه فصل
 • روش تحقیق
 • جامعه اماری وروش نمونه گیری
 • ابزار تحقیق
 • روش نمره گذاری پرسشنامه
 • روش اجرا
 • اعتبار وپایایی پرسشنامه
 • روش آماری
 • فصل چهارم:یافته های پژوهش
 • خلاصه فصل
 • یافته های توصیفی
 • یافته های تحلیلی
 • بررسی رابطه ابعاد سه گانه اسنادپس از شكست در دختران وپسران
 • بررسی رابطه ابعاد سه گانه اسناد پس از موفقیت در دختران وپسران
 • بررسی رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی
 • بررسی پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش اموزان در دوجنس دختر وپسربا ابعاد سه گانه اسناد در موفقیت وشكست
 • یافته های دیگر
 • فصل پنجم :بحث ونتیجه گیری
 • بحث ونتیجه گیری
 • محدودیت های تحقیق
 • پیشنهادات
 • منابع فارسی
 • منابع انگلیسی
 • پیوست ها
محصولات مرتبط
 dff ،   dffsdff ،   dfghff ،   dfghfghff ،