صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ
تصویر مشخصات کالا خرید
نام محصول : برنامه شبیه ساز گرافیکی نرم افزار PAINT به روش شی گرا
فروشنده : فروشگاه سایت
پورسانت بازار یاب : 15000ریال
توضیحات : پروژه واحد درسی گرافیک کامپیوتری به زبان C
اطلاعات بیشتر ....
قیمت : 150000 ریال
اضافه به سبد خرید
نام محصول : برنامه ساعت عقربه ای گرافیکی
فروشنده : فروشگاه سایت
پورسانت بازار یاب : 8000ریال
توضیحات : پروژه واحد درسی گرافیک کامپیوتری به زبان C
اطلاعات بیشتر ....
قیمت : 80000 ریال
اضافه به سبد خرید
نام محصول : برنامه حل ماتریس زین اسبی
فروشنده : فروشگاه سایت
پورسانت بازار یاب : 5000ریال
توضیحات : پروژه واحد درسی محاسبات عددی به زبان C
اطلاعات بیشتر ....
قیمت : 50000 ریال
اضافه به سبد خرید
نام محصول : برنامه الگوریتم گراف پیدا کردن کوتاه ترین مسیر بین چند شهر
فروشنده : فروشگاه سایت
پورسانت بازار یاب : 5000ریال
توضیحات : پروژه واحد درسی محاسبات عددی به زبان C
اطلاعات بیشتر ....
قیمت : 50000 ریال
اضافه به سبد خرید
نام محصول : برنامه محاسبه معکوس یک ماتریس N*N
فروشنده : فروشگاه سایت
پورسانت بازار یاب : 5000ریال
توضیحات : پروژه واحد درسی محاسبات عددی به زبان C
اطلاعات بیشتر ....
قیمت : 50000 ریال
اضافه به سبد خرید
نام محصول : برنامه محاسبه دترمینان یک ماتریس به روش گوس
فروشنده : فروشگاه سایت
پورسانت بازار یاب : 3000ریال
توضیحات : پروژه واحد درسی محاسبات عددی به زبان C
اطلاعات بیشتر ....
قیمت : 30000 ریال
اضافه به سبد خرید
نام محصول : برنامه حل یک معادله به روش خط قاطع
فروشنده : فروشگاه سایت
پورسانت بازار یاب : 2000ریال
توضیحات : پروژه واحد درسی محاسبات عددی به زبان C
اطلاعات بیشتر ....
قیمت : 20000 ریال
اضافه به سبد خرید
نام محصول : برنامه حل یک معادله به روش نیوتن
فروشنده : فروشگاه سایت
پورسانت بازار یاب : 2000ریال
توضیحات : پروژه واحد درسی محاسبات عددی به زبان C
اطلاعات بیشتر ....
قیمت : 20000 ریال
اضافه به سبد خرید
اولین 1 2 آخرین 
جستجوی محصول بر اساس محدوده قیمت
بیشتراز ریال
کمتراز ریال

جستجوی محصول بر اساس فروشنده
نام فروشنده

جستجوی محصول بر اساس نام
نام محصول