صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه و روش تحقیق ورزش و تربیت بدنی - مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی
قیمت محصول 250000 ریال
تعداد موجودی 90
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه و روش تحقيق ورزش و تربيت بدني - مقايسه انگيزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگاني
پورسانت بازاریاب 25000 ریال

  
مشخصات کامل محصول

پایان نامه و روش تحقیق ورزش و تربیت بدنی - مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی

فرمت DOC تعداد صفحه 170 حجم فایل 326 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه و روش تحقیق ورزش و تربیت بدنی- مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی

 • فصل اول – طرح تحقیق
 • مقدمه
 • بیان مسأله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • هدف کلی پژوهش
 • اهداف ویژه پژوهش
 • فرضیه های پژوهش
 • فرضیه اصلی پژوهش
 • فرضیه های فرعی پژوهش
 • پیش فرض های پژوهش
 • محدودیت های پژوهش
 • تعاریف نظری
 • تعاریف عملیاتی
 • فصل دوم – ادبیات و پیشینة تحقیق
 • مقدمه
 • بخش اول : مبانی نظری پژوهش
 • مفهوم تربیت بدنی
 • تعریف ورزش
 • ورزش
 • تعاریف ورزش همگانی
 • مفهوم جهانی ورزش
 • مفهوم ورزش
 • کیفیت زندگی
 • حق به دنبال خوشحالی بودن
 • انگیزه و گرایش مردم کشورهای مختلف جهان به ورزش همگانی
 • فوائد شرکت در فعالیتهای ورزش همگانی
 • تأثیر ورزش همگانی در تغییر رفتار
 • طبقه بندی ورزش های همگانی
 • گرایش به ورزش همگانی به عنوان فعالیتی برای اوقات فراغت
 • تعادل در ورزش
 • مفهوم فراغت
 • توسعه تاریخی ورزش همگانی در کشورهای جهان
 • فدراسیون ورزش های همگانی ایران و اهداف آن
 • نگرش و چارچوب مفهومی آن
 • تعریف نگرش
 • گرایش به ورزش و فعالیت بدنی
 • انگیزش و گرایش به مشارکت ورزشی
 • بخش دوم : بررسی پیشینه پژوهش
 • الف) بررسی پژوهش های انجام شده در داخل کشور
 • ب) بررسی پژوهش های انجام شده در خارج کشور
 • فصل سوم : روش شناسی پژوهش
 • مقدمه
 • روش پژوهش
 • جامعه آماری
 • نمونه آماری و روش نمونه گیری
 • ابزار پژوهش
 • متغیرهای پژوهش
 • اعتبار و روایی ابزار پژوهش
 • شیوه جمع آوری داده ها
 • روش های آماری
 • فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های آماری
 • بخش اول : توصیف آماری متغیرهای تحقیق
 • مشخصات فردی افراد تحت بررسی
 • بررسی پاسخ به سؤالات انگیزه مردم به ورزش همگانی
 • توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی
 • مقایسه عوامل مؤثر در گرایش مردم به ورزش همگانی
 • بخش دوم : استنباط فرضیه های تحقیق
 • سایر یافته های پژوهش
 • فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
 • مقدمه
 • خلاصه ی پژوهش
 • یافته های اصلی پژوهش
 • سایر یافته های پژوهش
 • بحث و تحلیل و نتیجه گیری
 • روش های گسترش ورزش همگانی
 • پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش
 • پیشنهادات برای محققین دیگر
 • منابع و پیوست
محصولات مرتبط
 dff ،   dffsdff ،   dfghff ،   dfghfghff ،